Přehled řas a jak se jich zbavit

V tomto článku se dozvíte více informací o řasách, jejich popisu, příčinách přemnožení a jak se jim bránit.

Nejčastější řasy v akváriu:


Cladophora

Popis řasy: Cladophora je rozvětvená nitkovitá řasa.

Příčina vzniku:
Málo živin a nedostatek CO2.

Způsob odstranění: Často bývá velice těžce odstranitelná. Přesvědčte se, že hnojíte rostliny v akváriu dostatečně a že hodnoty CO2 jsou dostatečné. Odstraňujte řasu ručně, dokud nepřestane růst. Dále zajistěte dostatečnou cirkulaci vody. Někdy pomohou také krevetky, které tuto řasu občas konzumují. Odstranění řasy je možné pomocí pravidelného používání Tekutého uhlíku (Flourish Excel). Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví. Důležité je také dodání živin ve správném poměru. Doporučujeme PMDD Komplex či PMDD Komplex Plus.
 
Podrobnější info o řase naleznete v samostatném článku: Řasa Cladophora

Černá štětičková řasa - Ruducha - BBA (black brush algae)

Popis řasy: Nejčastěji roste na okrajích pomalu rostoucích rostlin, akvarijní technice, kořenech a v místech, kde je velké proudění vody. Podobá se černým chomáčkům o velikosti cca 5 mm. Známá je také pod názvem Ruducha.

Příčina vzniku: Nedostatečné množství CO2 u vysoce osvětlených nádrží. Hodnota CO2 během dne kolísá nebo je v celém akváriu nedostatečný proud okolo rostlin. V nízce osvětlených nádržích je příčinou také kolísání CO2 během dne.

Způsob odstranění: Nejdříve co největší možné množství štětičkové řasy odstraníme ručně. V akváriích s dostatkem světla zvýšíme množství CO2 a zároveň zlepšíme proudění vody v akváriu. Pro zlepšení cirkulace vody je možné použít přídavná čerpadla. V akváriích s menším osvětlením pomohou parmičky siamské, které jsou známé jako konzumenti této řasy. Použitím přípravku Tekutý uhlík (Flourish Excel) řasu jednoduše odstraníte. Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví.
 
Podrobnější info o řase naleznete v samostatném článku: Černá štětičková řasa - Ruducha

Hnědá řasa

Popis řasy: Tvoří hnědé fleky na listech, kořenech, substrátu i na skle.

Příčina vzniku: Nejčastěji se vyskytuje v čerstvě založených nádržích, kde se vyskytuje amoniak, jelikož se ještě bakterie ve filtru a v substrátu dostatečně nerozmnožili a nezvládají množství amoniaku rozkládat.

Způsob odstranění: Postačí čímkoliv setřít. Většinou vymizí po zaběhnutí akvária a hlavně filtru. S hnědou řasou Vám také pomohou rybky Otocinclus. Doporučujeme naočkovat filtr prospěšnými bakteriemi pomocí přípravku JBL FilterStart nebo jakéhokoliv z naší nabídky aktivátorů filtrů.
 
Podrobnější info o řase naleznete v samostatném článku: Hnědá řasa

Oedogonium

Popis řasy: Připomíná chloupky rostlin.

Příčina vzniku: Málo živin a CO2.

Způsob odstranění: Zkontrolujte množství CO2 rozpuštěného ve vodě. Někdy pomohou také krevetky, které tuto řasu občas konzumují. Použitím přípravku Tekutý uhlík (Flourish Excel) dodáte do akvária potřebné CO2 a tím zamezíte vzniku této řasy. Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví.

Rhizoclonium

Popis řasy: Měkké a slizovité zelené až nahnědlé vlákno.

Příčina vzniku: Nedostatek CO2, špatná nebo žádná cirkulace vody či nedostatek živin. Obecně se vyskytuje v akváriích, kde není dodržována pravidelná údržba.

Způsob odstranění: Zvyšte dávkování CO2 a zkontrolujte množství živin. Proveďte údržbu nádrže a dodržujte ji v pravidelných intervalech. Někdy pomohou také krevetky, které tuto řasu občas konzumují. Použití přípravku Tekutý uhlík (Flourish Excel) pomůže také tuto řasu odstranit. Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví. Důležité je také dodání potřebných živin ve vyváženém poměru. Doporučujeme PMDD Komplex či PMDD Komplex Plus.

Sinice BGA (blue green algae)

Popis řasy: Nejedná se o řasu, ale o bakterii schopnou fotosyntézy. Vše pokrývá modrozeleným slizovitým povlakem. Lze snadno ručně odstranit, ale brzy se utvoří znovu. Nejčastěji se tvoří podél předního skla či na substrátu.

Příčina vzniku: Vzniká z důvodu nízké hodnoty dusičnanů (NO3). Jak jsme již psali, nejčastěji se vyskytuje podél předního skla, odkud se rozšíří do celého akvária. Velice často se také vyskytuje po založení akvária, kdy je v akváriu amoniak. Případným dalším důvodem jejího výskytu jsou špinavé filtry, znečištěný substrát a nedostatečný proud v akváriu.

Způsob odstranění: Nejlepším způsobem, jak se sinice zbavit je zatemnění nádrže. Nejprve ovšem odstraňte co největší množství řasy mechanicky a vyměňte cca 50% vody v akváriu. Máte-li v akváriu nedostatek dusičnanů, zvyšte množství dusičnanů k hodnotě 20 mg/l. Pro dodání NO3 použijte PMDD Profi - Dusík. Zastavte přísun CO2, vypněte světlo a přikryjte celou nádrž dekou, aby se do akvária nedostalo vůbec žádné světlo. Deku 4 dny neodkrývejte a ryby nekrmte, bez problémů vydrží bez krmení. Po odkrytí znovu vyměňte 30-50% vody a zapněte CO2 a světlo. V tuto chvíli opět přihnojte dusičnany. Ujistěte se, že filtr a substrát není špinavý a že máte v akváriu dostatečnou cirkulaci vody. Pokud se objevuje na substrátu u předního skla, můžete toto místo přelepit černou páskou.

Spirogyra

Popis řasy: Velmi dlouhý pramen zelené řasy, který je slizovitý na dotek. Pod mikroskopem má spirálový tvar, podle kterého má také jméno.

Příčina vzniku: Objevuje se několik týdnů po prorývání substrátu, což způsobí nadměrné množství amoniaku ve vodě. Stejně tak jako nezpozorovaná mrtvola ryby.

Způsob odstranění: Jak se jednou objeví, je velmi těžké se jí zbavit. Pokuste se jí co nejvíce mechanicky odstranit, proveďte výměnu vody, vypněte CO2 a světlo. Zatemněte akvárium na 4 dny a poté výměnu vody opakujte. Po výměně vody, zapnutí světla a CO2 přihnojte akvarijní vodu makro živinami (dusičnany a fosforečnany). Použití přípravku Tekutý uhlík (Flourish Excel) pomůže také tuto řasu odstranit. Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví. Snažte se také omezit intenzitu osvětlení. Další možností je snížit hnojení na cca 1/4 až 1/8 původních dávek při metodě Estimative index po několik týdnů.

Staghorn

Popis řasy: Roste v chomáčích a větví se. Často připomíná jelení paroh. Zbarvení je černé až šedé a někdy i s odstínem červené.

Příčina vzniku: Nedostatek CO2 a špatná či žádná cirkulace vody. Vyskytuje se v akváriích, kde se akumuluje špína a překrmují ryby. Dále jí způsobují nedostatečné výměny vody či špinavé filtry.

Způsob odstranění: Zkontrolujte množství CO2 a zajistěte správnou cirkulaci vody. Dodržujte pravidelné výměny vody a své rybky nepřekrmujte. Použití přípravku Tekutý uhlík (Flourish Excel) velice dobře tuto řasu likviduje. Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví.

Vláknitá řasa

Popis řasy: Velice obecný popis pro široký druh vláknitých řas.

Příčina vzniku: Příčinou bývá nedostatek CO2, málo živin a nadbytek amoniaku. Příčinou vláknitých řas není nadbytek železa, jak se velice často uvádí.

Způsob odstranění: Namotávat vláknitou řasu na špejli nebo na zubní kartáček. Někdy pomohou také krevetky, které tuto řasu občas konzumují. Použití přípravku Tekutý uhlík (Flourish Excel) pomůže také tuto řasu odstranit. Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví.

Zelená flekovitá řasa GSA (green spot algae)

Popis řasy: Zelené skvrny vyskytující se na starších listech, skle i dekoraci.

Příčina vzniku: Signalizuje nám nedostatek fosforečnanů. Dále je způsobena nedostatečným prouděním či nedostatkem CO2. Zelené flekovité řase vyhovuje příliš dlouhá doba osvětlení.

Způsob odstranění: Zvyšte hodnotu fosforečnanů ve vodě na 2 - 3 mg/l a zkontrolujte cirkulaci vody v akváriu. Pro zvýšení fosforečnanů použijte PMDD Profi - Fosfor. Řasu odstraňte pomocí magnetické stěrky či žiletky. Doba osvětlení by neměla být větší než 10 hodin.

Zelená prachová řasa GDA (green dust algae)

Popis řasy: Objevuje se na skle. Sklo vypadá jako poseté zeleným práškem. Někdy je zelené prachové řasy tolik, že nelze pořádně vidět do akvária.

Příčina vzniku: Málo živin a CO2. Vyskytuje se často po založení akvária.

Způsob odstranění: Lze jednoduše odstranit magnetickou stěrkou nebo houbičkou. Ovšem objeví se rychle znovu. Nechte ji vyrůst po celý její cyklus (cca 3 týdny). Sice to bude vypadat nevzhledně, ale pokuste se to vydržet. Poté ji odstraňte a vyměňte cca 50-60% vody v akvárku.

Zelená voda

Popis řasy: Jedná se o jednobuněčnou řasu. Voda v akváriu je zakalena do zelena. Většinou bývá zelená, ale může mít barvu jako žlutého hrachu.

Příčina vzniku: Nejčastějším příčinou je přítomnost amoniaku v akváriu. Další příčinou může být nedostatek CO2 či nepoměr dodávaných živin.

Způsob odstranění: Ve většině případů výměny vody nepomáhají. Pokud se jedná o nepoměr živin, tak řasa po čase odezní sama. Odstranění je možné pomocí 4 - 7 denního zatemnění akvária, před zatemněním vyměňte většinu vody v akváriu. Následně proveďte větší výměnu vody. V době zatemnění ryby nekrmte, bez problémů to zvládnou. Dále doporučujeme přidat plovoucí a rychle rostoucí rostliny. Pozor zelená voda není mléčný zákal, zde se jedná o jinou příčinu.

Shrnutí

Nedostatečné či kolísavé množství CO2 je v akváriu základní kamenem pro vznik problému s řasami. Dalším takovýmto kamenem je nedostatečná údržba a výměna vody a samozřejmě špatná cirkulace vody v akváriu.

Pokud si zakoupíte doporučovaný přípravek Tekutý uhlík (Flourish Excel), který dodává CO2, tak věřte, že řasám a podobným primitivním organismům zasadíte pořádnou ránu, protože se toto CO2 dostene do všech koutů akvária. Článek o tom, jak pomocí Tekutého uhlíku (Flourish Excel) zlikvidovat řasy si můžete přečíst zde.
Při sepsání článku bylo čerpáno z www.theplantedtank.co.uk