Pravidelná údržba akvária

Pro správné fungování akvária je pravidelná údržba tím správným řešením. Pokud se budete o akvárium starat pravidelně, tak věřte, že Vám to nezabere více než 60 minut.

Podívejme se společně, na které úkony v péči o akvárium nesmíme zapomenout.

Výměna vody a odkalování

Zhruba každých 7 až 14 dní provádíme výměnu vody v akváriu společně s odkalením dna. Vyměníme 1/3 až 1/2 akvarijní vody. Čím více máte ryb, tím více vody je potřeba vyměnit. Zejména, pokud provádíme výměnu jednou za 14 dní. Pravidelnou výměnu vody provádíme, abychom z vody odstranili odpadní látky, které se nám zde vytvářejí (výkaly ryb, šneků, odumřelé části rostlin, nadbytek krmiva). Před výměnou vody si prosím vždy odpojte akvarijní elektrotechniku, zamezíme tak úrazu elektrickým proudem, případně poškození techniky. K výměně vody a odkalení dna používejte odkalovač. Doporučujeme odkalovač s vysokým zvonem, díky tomu nebude společně s odkalením odsáván písek a případný substrát. Pro odkalení stačí pouze povrchový sběr odpadních látek. Je zbytečné odkalovač zarývat až ke spodnímu sklu. Můžete tím poškodit kořenový systém rostlin. Odebranou vodu nahradíme novou - nejlépe odstátou vodou. Vhodné je aplikovat přípravek obsahující prospěšné bakterie, abychom ve filtru obnovili čistící bakterie. V případě, že jsme napouštěli neodstátou vodu, je vhodné vodu upravit pomocí přípavků na odstranění chlóru.

Čištění skel 

Po odpuštění vody a odkalení vyčistíme houbičkou nebo stěrkou skla akvária zevnitř od řasy a usazenin. Lze použít žiletku nebo magnetickou škrabku. Zde však dáváme pozor na poškrábání skel. Pravidelně též čistěte krycí skla akvária (pokud je máte), zajistíte tak, že se nebude snižovat intenzita osvětlení. Pokud krycí skla nemáte, otřete jednou za čas také osvětlení.

Čištění filtru

V případě že máte vnitřní filtr je potřeba jej čistit velice často, jelikož je oproti vnějšímu filtru jejich kapacita menší, rychleji se zašpiní. Čistění filtru provádějte pouze v akvarijní vodě. Opravdu nedoporučujeme provádět čistění ve vodovodní vodě. Tato voda obsahuje chlór a veškeré prospěšné (nitrifikační) bakterie bychom tím zahubili. Pokud je potřeba vyměnit náplně, provádíme pouze částečnou výměnu. Nikdy nevyměňujte všechny náplně zároveň. Nezapomeňte také vyčistit osičku a rotor filtru, filtrační mřížku a cestu kudy voda proudí zpět do akvária.

U vnějšího filtru se čistění filtru provádí ve většině případů při znatelném snížení průtoku vody. Pokud pravidelně odkalujete a zvolili jste správnou velikost filtru, tak je možné, že čistění budete provádět například jen jednou ročně. Zde opět nezapomeňme na čistění v akvarijní vodě. Jednou za čas je potřeba propláchnout hadice, v kterých se také usazují nečistoty a řasy, které nám snižují průtok vody. K pravidelné údržbě u extérních filtrů patří také kontrola a čistění těsnění a osičky rotoru. Těsnění je vhodné pravidelně promazávat například lékařskou vazelínou. Pravidelným promazáváním, prodlužujeme životnost těsnění.

Zastřižení rostlin

Pokud se o akvárium staráte, pravděpodobně se rostlinám daří. Je vhodné pravidelně zaštipovat konce lodyžnatých rostlin. To provedeme s pomocí nůžek nebo zaštípneme prsty. Odštípnutý vrcholek pak můžeme zasadit. Rostlinám s přízemní růžicí obereme či odstřihneme po obvodu staré a poškozené listy.

Krmení

Krmení není samo o sobě údržba akvária, ovšem bez pravidelného krmení to také nepůjde. Doporučujeme krmení 2x denně v menších dávkách nebo jednou denně, ale postupně po troškách. Nadbytečné krmivo nám bude rychleji kazit vodu. Ke krmení doporučujeme používat kvalitní krmiva. U nás doporučujeme jednoznačně krmiva HIKARI. Pro ulehčení a zajištění pravidelnosti krmení můžeme použít automatický dávkovač krmiva. Automatické krmítko nám přijde vhod i v době dovolené.

Hnojení a CO2

Pokud chcete mít prosperující akvárium plné rostlin, pravděpodobně to bez kvalitního hnojiva nepůjde. Pokud však máte jen pár rostlin, a k tomu jen nenáročné druhy, o hnojení se postarají živočichové v akváriu. V případě, že máte rostlinné akvárium, silné osvětlení nebo přidáváte CO2, neobejdete se bez pravidelného dodávání živin komplexními hnojivy pro akvarijní rostliny.

Celková kontrola akvária

Občas je vhodné zkontrolovat celkový stav akvária, zejména zdravotní stav rybek. Přehled parazitů a nemocí naleznete zde. Je nutné také zkontrolovat teplotu vody, množství CO2 v lahvi a difusor pro CO2, který případně vyčistíme. Určitě je dobré se také podívat, jestli se nám v akváriu nerozjíždí řasa. Brzké odhalení řasy nám ušetří nemalé starosti. Zde je důležité přijít na důvod, proč se řasa objevila a řešit příčinu, ne jen následek. V opačném případě půjde o nekonečný boj.